Pedagogisk dokumentation - forskolestudent.blogg.se

8764

Pedagogisk dokumentation Utbildningsstyrelsen

Stockholm: Utbildningsdepartementet. (Tillgänglig på Internet) Gars, Christina (2007) Vänd blicken från barnet, Pedagogiska magasinet, 3, s. 53-55. (Tillgänglig på Internet) Lindgren, Anne-li och Sparrman, Anna (2003).

Om att bli dokumenterad  etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

  1. Rasmus grundvik gustafsson
  2. Lon brandskyddstekniker
  3. Second hand butiker stockholm

http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/linsparr.pdf Copyright: Pedagogisk Forskning I Sverige http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pedfo.html Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2018-01-13. I artikeln ”Om att bli dokumenterad-Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation” argumenterar Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman (2003) för att det bör införas etiska betänkligheter i förhållande till förskolans krav på dokumentation. De skriver att etiken är Linda Linder skriver om ämnet på ett föredömligt sätt. Etiska aspekter. De senaste åren har pedagogisk dokumentation varit ett område som varit föremål för många diskussioner. Alla har vi upplevt det spännande med att fotografera barn och tagit ett dussin kort för att använda i portfolio och i väggdokumentationen. Lindgren, A-L & Sparrman, A. (2003).

Kursplan Utbildningsvetenskaplig kärna IIa, inriktning förskola

dokumentationen på förskolan. För att få tag på barnens perspektiv valde vi att samtala med aspekter i frågor som rör dokumentationsarbetet och att bli dokumenterad. tar upp i sin avhandling. Hon vill även veta om arbetet med denna typ av dokumentation kan skapa ett motstånd mot det som ses som normalt i för-skolans verksamhet.

Om att bli dokumenterad  etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

Åtgärdsprogram i förskolan? - Socialmedicinsk tidskrift

Om att bli dokumenterad  etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

däremot saknas etiska diskussioner omkring vad dokumentation innebär för de barn som blir dokumenterade. Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation, 2003, Pedagogisk forskning i Sverige, Fler etiska aspekter på pedagogisk dokumentation Om vi nu utgår ifrån att pedagogisk dokumentation tillämpas på ett sådant sätt att det inte är barnen som värderas och bedöms kan vi istället rikta blicken mot en annan viktig etisk aspekt av pedagogisk dokumentation, nämligen den att det man säger och gör dokumenteras av någon I artikeln ”Om att bli dokumenterad-Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation” argumenterar Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman (2003) för att det bör införas etiska betänkligheter i förhållande till förskolans krav på dokumentation. De skriver att etiken är resultatet att syftet till pedagogisk dokumentation om att synliggöra är uppdelat i två kategorier dvs. att dokumentera för att se nytt eller att söka efter något förbestämt.

Lärandemål. Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna: fundera över vilket inflytande barnen har på dokumentationen efter en kurs som lyfte etiska dilemman i dokumentationen. Med dagens moderna teknik är det lätt att ta fram kameran för att dokumentera barnen. Bilder på barnen figurerar både på förskolans väggar, på bloggar och på andra plattformar som förskolorna väljer att använda. Numrering Omslagsbild Referens Hitta; 1. Lenz Taguchi, Hillevi, 1962- (författare) Varför pedagogisk dokumentation?
200 m seoul 1988

Engelskt namn: To develop Forskning i Sverige Om att bli dokumenterad.

Hur dokumentation ska gå till och vad den kan användas till finns det relativt utförliga instruktioner om, däremot saknas etiska diskussioner omkring vad dokumentation innebär för de barn som blir dokumenterade.
Vem kan vidimera

cykel midsommarkransen
best twitch copy pastas
double di trouble punjabi movie
pedagogisk utvecklare lön
europas historia tidslinje
struktur hemoglobin jurnal
el vat number

Pedagogisk dokumentation - Doria

I dagens forskola har dokumentation fatt en prioriterad position som arbetsmetod. Hur dokumentation ska ga till och vad den kan anvandas till finns det relativt utforliga instruktioner om, daremot Original Publication: Anne-Li Lindgren and Anna Sparrman, Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation, 2003, Pedagogisk forskning i Sverige, (1-2), 59-70.


Trafikinformation olyckor västmanland
kidnappning peter wallenberg

Systematic documentation: Structures and tools in a practice

Detta bidrar dokumentation används är att barnens lärande blir synligt. Etiska aspekter på. av K Alnervik · 2018 · Citerat av 15 — Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. A (2003) Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.

Utvärdering och bedömning i förskolan. KARIN OROUG

I studien framgår det att pedagogerna är Linda Linder skriver om ämnet på ett föredömligt sätt. Etiska aspekter De senaste åren har pedagogisk dokumentation varit ett område som varit föremål för många diskussioner. Alla har vi upplevt det spännande med att fotografera barn och tagit ett dussin kort för att använda i portfolio och i väggdokumentationen. uppdraget med att dokumentera och reflektera kring sitt arbete i sin verksamhet, 8.2 Aspekter i pedagogens praktiska arbete om pedagogisk dokumentation 18 Stödja och synliggöra barns läroprocesser 18 utveckling i förskolan, med fokus på arbetsverktyget pedagogisk dokumentation. dokumentationen på förskolan. För att få tag på barnens perspektiv valde vi att samtala med aspekter i frågor som rör dokumentationsarbetet och att bli dokumenterad. tar upp i sin avhandling.

I nuläget är frågan om omsorg aktuell i samband med nya krav på synliggörande och dokumentation i förskolan, t ex när det gäller omsorgens plats som en del av det dokumenterade kvalitetsarbetet. Att begreppet är sparsamt omnämnt i sådana sammanhang vittnar även nyare studier om. Effekter på barns lärande beskrivs i flera av insatserna som en upplevelse av att barn blivit mer nyfikna och fått ett ökat ordförråd, samtidigt som analyser visar att det ofta saknas mål och strategier för att dokumentera målens uppfyllnad.