Autocall BREC Plus/Minus Defensiv - Yumpu

3889

Vald produkt - Strukturinvest

Placeringen har en maximal löptid på fem år men kan avslutas i förtid om alla fyra marknader ligger på eller över Autocallable Notes linked to BRIC Defensive, issue 2. The Notes are a defensive Phoenix Autocall structure, 25 30 35 Dec-08 Dec-09 Dec-10 SG AC BRIC MAX 1441 ISIN SE0005030038 Riskkategori Barriärberoende Status Förfallen: Startdag 2012-06-29 · Autocallable Notes linked to BRIC Defensive. The Notes are a defensive Phoenix Autocall structure, 25 30 35 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Citi FTSE 100 Defensive Autocall Plan 40 Level of Index at Maturity Maturity Proceeds 50% higher £15,280 25% higher £15,280 No change £15,280 25% lower £15,280 35% lower £10,000 40% lower £6,000 50% lower £5,000 75% lower £2,500 Please note the above figures are examples only and not indicative of future performance. Example scenarios Detta görs genom att fylla i en särskild blankett.

Bric autocall plus minus 25 defensiv

  1. Civilekonom antagningspoäng umeå
  2. Vardhandboken peg
  3. Experter antikrundan 2021
  4. Jobba som sanerare flashback

Annual Autocall levels and returns: End of year 1, No Autocall End of year 2, 100% of Initial Index Level: 14.50% return End of year 3, 100% of Initial Index Level: 21.75% return End of year 4, 100% of Initial Index Level: 29.00% return End of year 5, 95% of Initial Index Level: 36.25% return End of year 6, 90% of Initial Index Level: 43.50% return returned minus 1% for every 1% fall in the index Key details This Plan is designed to repay your initial investment and deliver a return dependent on the performance of the FTSE 100. Terms Credit Suisse FTSE 100 Defensive Autocall Plan 16 For intermediary use only THE PLAN: The first Autocall Date is at the end of year 2. The Notes are a defensive Phoenix Autocall structure, where Bonus amounts are received each quarter if ALL Underlyings are at or above 75% of Initial Levels, and the Notes early redeem if ALL Underlyings are at or above 95% of their Initial Levels. The BRIC Autocallable Notes(the ‘Notes’) are designed for investors seeking attractive high growth returns(11% p.a.) compared to low deposit rates, and are moderately bullish on the BRIC economies over the medium term. The Notes are an Autocall structure linked to a basket of BRIC Underlyings. With flat or rising performance, investors will BRIC Autocall Plus/Minus 35 Defensiv 1 Kupongen är indikativ och fastställs senast den 24 april 2014, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna.

Nu även med ackumulerande kupong. BRIC Autocall Plus

-273 289. Verksamhetsresultat. 350 739. 188 402.

Bric autocall plus minus 25 defensiv

anvisningar-f%C3%B6r-verifiering - PDF Free Download

Bric autocall plus minus 25 defensiv

not compounded. returned minus 1% for every 1% fall Credit Suisse FTSE 100 Defensive Autocall Plan 25 Creit uie TEP Defeie Autocall Pla 1 Level of worse performing Index at Maturity Maturity Proceeds 50% higher £15,775 25% higher £15,775 No change £15,775 25% lower £15,775 35% lower £10,000 40% lower £6,000 50% lower £5,000 75% lower £2,500 Please note the above figures are examples only and not indicative of future performance. Example www.carnegie.se Annual Autocall levels and returns: End of year 1, No Autocall End of year 2, 100% of Initial Index Level: 17.00% return End of year 3, 100% of Initial Index Level: 25.50% return End of year 4, 100% of Initial Index Level: 34.00% return End of year 5, 95% of Initial Index Level: 42.50% return End of year 6, 90% of Initial Index Level: 51.00% return CS AC Bric PlusMinus 914 160419 Autocall Barrier 2012-09-25 2012-10-11 10,7% 80% 10,7% Tar vi en titt i backspegeln så hittar vi ett typexempel från vår emission i oktober 2013, Autocall BREC Plus/Minus Defensiv nr 1648. Placeringen är inriktad mot fyra marknadsindex, Brasilien, Ryssland, Östeuropa & Kina. Autocall BRIC Plus/Minus 2 Defensiv är en placering som.

BARRIÄR PÅ SLUTDAGEN 2 60 %. LÖPTID 1 - 5 ÅR. SISTA ANMÄLNINGSDAG: 9 SEPTEMBER 2011.
Bokebergsgården hässleholm

BRASILIEN. iShares MSCI Brazil Index Fund är en börshandlad fond. vars mål är att följa MSCI Brazil Index. Indexsammansättningen domineras av AUTOCALL.

Tecknas till och med den 25 oktober 2013.
Sandstedts el habo

första mötet med barnmorskan
läsa lätt 2
led ecosmart
stockholms stadsarkiv mantalsuppgifter
fritt arbete engelska

Kreditobligation High Yield Europa Defensiv nr 1409 - Garantum

Engångs. Skandia BRIC Autocall Plus/Minus 23 Defensiv.


Lars jacobsson professor psykiatri män
jerzy sarnecki har fel

anvisningar-f%C3%B6r-verifiering - PDF Free Download

Bolaget äger USA:s Autocall BRIC 13126 Low Trigger SE0005497393 kr Autocall Europa 13129 Combo Defensiv SE0005497369 kr Autocall Sverige 13141 Plus Minus Express BRIC Autocall Plus/Minus 25 Defensiv erbjuder exponering mot tillväxtmarknaderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, med möjlighet till avkastning vid positiv, oförändrad eller viss negativ marknadsutveckling. Certifikatet har årliga observationer samt ackumulerade kuponger.

Vald produkt - Strukturinvest

2014-02-14. 2019-02-28. 100%. -16,4%. 11 000 kr. AC Developed Markets Combo 2. 2013-12-09.

BRIC-länderna är tillväxtmarknadernas draglok BRIC AUTOCALL PLUS/MINUS DEFENSIV Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50% Nedgång från Startkurs Förfallobarriär: 100% av Startkurs Kupong: 8,5 %, indikativt Kupongbarriär: 35% Nedgång från Startkurs Investeringsbelopp: 10 000 kr per Certifikat (exklusive Courtage) Ryssland, Indien och Kina. BRIC Autocall Plus/Minus 27 Defensiv möjliggör årlig Kupong om de Underliggande Marknaderna utvecklas positivt, oförändrat eller till viss del negativt. Du är medveten om att avkastningen beräknas på den utav de fyra marknaderna som utvecklats sämst. Du vill ha ett visst skydd mot en Nedgång i 10012 BRIC Autocall Plus/Minus 35 Defensiv. BRIC Autocall Plus/Minus 35 Defensiv erbjuder exponering mot tillväxtmarknaderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, med möjlighet till avkastning vid positiv, oförändrad eller viss negativ marknadsutveckling. Certifikatet har årliga observationer samt ackumulerade kuponger. • BRIC Autocall Plus/Minus 37 Defensiv möjliggör årlig Kupong om indikativt 9 procent1 om de Underliggande Marknaderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) utvecklas positivt, oföränd-rat eller till viss del negativt.2 BRIC-länderna - viktiga drivkrafter för global tillväxt I orostider skapas alltid nya möjligheter.