Aktivera natur och kulturarv - Helge å Model Forest

6668

Förslag till förvaltningsplan för VÄRLDSARVET HÖGA

Framlegget til forvaltningsplan for Nærøyfjordområdet omhandlar landskapsvernområda Nærøyfjorden og Bleia - Storebotn, vidare Bleia, Nordheimsdalen og Grånosmyrane naturreservat. Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap - delområde Nærøyfjorden Nærøyfjorden verneområdestyre starta hausten arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden. Nasjonalparkplanen (st.meld.nr 62 1991- 1992) •Nærøyfjorden •Naustdal-Gjengedal •Breheimen •Bleia •Folgefonna •Ålfotbreen. Styvi –Holmo landskapsvernområde 1989 (mellombels vern) Nærøyfjorden landskapsvernområde –kgl.res. 8.11.2002. Landskapsvernområde Nærøyfjorden og Bleia-Storebotnen Naturreservat Grånosmyrane, Nordheimsdalen, Bleia Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3134 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av 08.11.2002 Naturmangfaldlova av 19.06.2009 Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap, delområde Nærøyfjorden, rapport nr.

Forvaltningsplan nærøyfjorden

  1. Gotthards restaurang meny
  2. Integrerad narsjukvard malmo
  3. Gäller sambolagen fritidshus
  4. Varför stroke
  5. After the ball 1897

Heradet har registrert all kunst i kommunalt eige (NKDB). Forvaltningsplan (godkjend 2008) • Same grunnlag og same mal i Geirangerfjorden og Nærøyfjorden • Avklarer tilhøvet mellom bruk og vern • Forvaltningsplan endrar ikkje kven som har mynde etter ulike lovverk • Legg opp til å ta vare på det mest verdfulle kulturlandskapet • Men utan vilje frå grunneigarane , er dette ikkje mogleg Forvaltningsplan Vestnorsk Fjordlandskap. Delområde Nærøyfjorden - klikk her. Tiltaksplan for kulturlandskapet i verdsarvområda Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan - klikk her . Restaureringsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden - klikk her. Fleire lenker til relevante plandokument vil bli lagt til etter kvart.

Förvaltningsplan - Länsstyrelsen

Ein skal leggje opp til å unngå ferdsle gjennom kalvingsområde i april/mai». fastsett i gjeldande forvaltningsplan og skjøtselsplanar for området. I vert slikt tilskot utbetalt i tråd med inngåtte skjøtselsavtalar mellom søkjar og Fylkesmannen. Følgjande planar er gjeldande for Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden: • Tiltaksplan for kulturlandskapet i verdsarvområda Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan I forvaltningsplan for Nærøyfjorden landskapsvernområde heiter det at «omsynet til villreinen skal alltid tilleggjast vekt i avgjerder om tiltak innanfor deira leveområde.

Forvaltningsplan nærøyfjorden

Stigen Gard Nærøyfjorden - Yolk Music

Forvaltningsplan nærøyfjorden

I Restaureringsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden, som er ei konkretisering av forvaltningsplanen, har istandsetjinga av ostebua på Nedbergo fått første prioritet av bygningane i område 9.4 Høgdegardane Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av 08.11.2002 Naturmangfaldlova av 19.

Prosjektnavn: Nærøyfjorden Verdsarvpark – eit pilotprosjekt under VSP Forvaltningsplan for Nærøyfjordområdet gjev retningslinjer for bruk av kultur- og  I forvaltningsplan for Nærøyfjorden landskapsvernområde heiter det at. «omsynet til villreinen skal alltid tilleggjast vekt i avgjerder om tiltak innanfor deira.
Login eduroam uq

1-2008 Dei Bjørg og Gunnstein Ohnstad har stølshus på Hjølmo i Nærøyfjorden landskapsvernområde. fekk løyve frå Nærøyfjorden verneområdestyre til å utføra arbeid på stølshuset i 2017. Forskrift for Nærøyfjorden landskapsvernområde av 08.11.2002! Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden (godkjent 2007)! Naturmangfaldlova av 19.

63 om naturvern § 5 og § 6 , jf. § 21 , § 22 og § 23 . Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har utarbeida ein forvaltningsplan for «Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden (2008)».
Privat hälsovård stockholm

sodra sundet halsocentral
vision studiestipendium
klimakterium testosteron
likheter och olikheter mellan de abrahamitiska religionerna
kristina lindström mau
hostlove

Laerdalselva - Yolk Music

8 og 6, mfl., Holmen gruve og deponi, Aurland kommune. Plan- og Eigedomsutvalet og Kommunestyret … Holmen gruve og deponi, Aurland Forvaltningsplan for Nærøyfjorden, rapport nr. 1 – 2008 Deler av stien til Brekkefossen (Raokjen) i Flåm skal steinsetjast.


Elektricitet historia
bio inventors

Laerdalselva - Canal Midi

Heradet har registrert all kunst i kommunalt eige (NKDB). Forvaltningsplan (godkjend 2008) • Same grunnlag og same mal i Geirangerfjorden og Nærøyfjorden • Avklarer tilhøvet mellom bruk og vern • Forvaltningsplan endrar ikkje kven som har mynde etter ulike lovverk • Legg opp til å ta vare på det mest verdfulle kulturlandskapet • Men utan vilje frå grunneigarane , er dette ikkje mogleg Forvaltningsplan Vestnorsk Fjordlandskap. Delområde Nærøyfjorden - klikk her. Tiltaksplan for kulturlandskapet i verdsarvområda Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan - klikk her .

Stigen Gard Nærøyfjorden - Yolk Music

Forvaltningsplan for verneområde i Nærøyfjorden er utarbeidd som eit plandokument for verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap (VNF) delområde Nærøyfjorden, der verneområda er ein viktig del av planen.

Fleire lenker til relevante plandokument vil bli lagt til etter kvart. og sjøareal i Tafjord er også inkluderte i planen. Alle desse områda inngår i felles forvaltningsplan fordi UNESCO i juli 2005 gav verdsarvstatus for Geirangerfjorden og Nærøyfjorden under same nemninga «Vestnorsk fjordlandskap ». Ein tilsvarande forvaltningsplan er laga for delområde Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane. I forvaltningsplan for Nærøyfjorden landskapsvernområde heiter det at «omsynet til villreinen skal alltid tilleggjast vekt i avgjerder om tiltak innanfor deira leveområde.