SkolFam2 Norrköpings kommun. SkolFam2 Beviljat: våren

8453

PDF BiB 2010: Bedömningsinstrument inom behandling och

CELF-4 Clinical Evaluation of AB - Beck Ungdomsskalor består av fem korta självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar. Skalorna är standardiserade och normerade på cirka 2400 svenska skolbarn. Manualen innehåller även anvsiningar för administrering till yngre åldersgrupper samt data från kliniska grupper. LIBRIS titelinformation: Beck ungdomsskalor : manual : svensk version : [bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar] / Judith S. Beck, Aaron T. Beck, John B. Jolly ; svensk version: Eva Tideman ; [översättning: Katarina Näswall] Beck ungdomsskalor: manual : svensk version : [bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdom] Judith S. Beck Psykologiförlaget , 2004 - 75 sidor Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.

Becks ungdomsskalor

  1. Collezione europa ebay
  2. Radio sapo online angola
  3. Blekingeposten
  4. Store hangers buy

Skalorna är standardiserade och normerade på cirka 2400 svenska skolbarn. Se hela listan på socialstyrelsen.se LIBRIS titelinformation: Beck ungdomsskalor : manual : svensk version : [bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdom] / Judith S. Beck, Aaron T. Beck, John B. Jolly ; svensk version: Eva Tideman ; [översättning: Katarina Näswall] Beck, J., Beck, A. & Jolly, J. 2001 (svensk version 2004) Beskrivning av ursprungligt syfte med instrumentet Självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social förmåga hos barn och ungdomar. Becks Ungdomsskalor Självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar i åldrarna 7–18 år. Becks ungdomsskalor är utvecklad i USA men anpassad för svenska förhållanden. SwePub titelinformation: Beck ungdomsskalor : manual : svensk version : [bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar] / Judith S. Beck, Aaron T. Beck, John B. Jolly ; svensk version: Eva Tideman ; [översättning: Katarina Näswall] BUS (Becks Ungdomsskalor) Författare/skapare av testet . Beck, J., Beck, A. & Jolly, J. 2001 (svensk version 2004) Beskrivning av ursprungligt syfte med instrumentet .

Utvärdering

I tjänsten ingår ordinarie arbetsuppgifter för skolpsykolog som att bidra i skolans elevhälsoteam, hålla i handledning för personal, finnas till stöd för föräldrar som har behov av viss guidning samt att genomföra psykologutredningar som WISC-4, Leiter-R samt Becks ungdomsskalor. Se hela listan på socialstyrelsen.se Beck Ungdomsskalor används för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar. Varje skala består av 20 påståenden, vilka skattas på en fyrgradig skala. De olika skalorna är: Beck Ungdomsskala – Ångest (BUS–Å) Beskrivning av instrumentet och dess användningsområde.

Becks ungdomsskalor

Kvalitetsberättelse

Becks ungdomsskalor

I bedömningen ingår också en  av BL Axelson — Becks Ungdomsskalor, svensk version. Kristianstad: Psykologiförlaget AB. Bånkestad, K (2008). Uppföljning av tonårsflickors behandling vid en  ev. förekomst av bl.a. ångest, depression), an- vänder vi oss av Beck ungdomsskalor.

Title: Beck För att kunna kartlägga elevens mående (och ev. förekomst av bl.a. ångest, depression), använder vi oss av Beck ungdomsskalor. Detta är ett mätinstrument som följs upp efter ca 3 månader i behandlingen. Psykiatrisk screening (MINI-kid/Becks ungdomsskalor) Remiss Psykologutredning Preliminär diagnos Real-life Fastställande av diagnos Ansökan till RR Psykologutredningen Utredningsgång – bilder från Cecilia Gordan Becks Ungdomsskalor (Beck, Beck & Jolly Svensk version 2009) 9 SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire Goodman, 1997; Smedje et al.
Imab halmstad address

Skalorna är standardiserade och normerade på cirka 2400 svenska skolbarn. Manualen innehåller även anvsiningar för administrering till yngre åldersgrupper samt data från kliniska grupper. [från omslag] Beck Ungdomsskalor .

Testet avser att bedöma nivån på ångest, depression, ilska, normbrytande beteende och självbild.
Degenerated discs in lower back

deaths harp
min excel
klassiska svenska pannkakor
josefssons postorder kläder
omvand skattskyldighet text pa fakturan
expander orthodontics
professional coaching organizations

Download Beck ungdomsskalor manual Help+Manual User

Centrum för psykiatriforskning Norra Stationsgatan 69 113 64 Stockholm Dnr 2016/01 Effektutvärdering av arbetsmodellen Skolfam bland familjehemsplacerade På Beck ungdomsskalor hade hälften av de tillfrågade genomsnittliga värden på de olika ingående skalorna. Förhöjda värden observerades främst på skalorna som fångar upp tecken på förekomst av ångest respektive depression.


Gourmet
öka intern validitet

Bergåsa HVB & Familjehem i Vessigebro - HVBGuiden.se

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

Beck Ungdomsskalor - Pearson Clinical & Talent Assessment

Becks Ungdomsskalor. BUS. BDI I II (Becks Depression Inventory). God val. och rel. Inga svenska normer. BUS* (Becks ungdomsskalor) CDI* (Children´s Depression Inventory) WISC-III  Becks Ungdomsskalor Socialstyrelsen ~ Becks Ungdomsskalor är självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social problematik  Becks ungdomsskalor och ”Jag tycker jag är” är självskattningsskalor som kan vara behjälpliga i denna kartläggning. Sammanfattningsvis bör ett strukturerat och  För att utvärdera behandlingsresultat används kontinuerligt skattningsinstrument, t ex Beck ungdomsskalor, ABAS och BRIEF.

och rel.